گرفتن خرد کردن 1 2 بدون محدودیت قیمت

خرد کردن 1 2 بدون محدودیت مقدمه

خرد کردن 1 2 بدون محدودیت